Вътрешно преустройство на офисно-логистична сграда със складове на “Оргахим” АД в офисно -логистична сграда със складове на “Либра” ЕАД