Изграждане на ПСОВ, канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Луковит