Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Видин