Спортна зала към център за рехабилитация и интегриране на хора с увреждания чрез физическа култура и спорт” в упи XIII, кв.117, гр. Дряново