Текущи обекти

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

ГОДИНА Вид и местонахождение на СМР съгласно договора Възложител Описание на СМР
gfytf hgvhg hgf  
2011 Едноетажни пристройки и преустройство на кота 0.00 и кота -3.20 на СПКО към УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” Доставка и монтаж на вентилационна и отоплителна инсталация
gv hgf    
2011 Обект: Национален оздравителен комплекс – редови къщи в УПИ VIII, кв.153, гр. Берковица „Геострой” АД Доставка и монтаж на вентилационна и отоплителна инсталация
2011 Преустройство и ремонт на IV ет. от административна сграда на ул. „Калоян” N 8, -„Висш адвокатски съвет” „Стил-Комплекс” ООД Доставка и монтаж на вентилационна и отоплителна инсталация
2011 Едноетажни пристройки и преустройство на кота 0.00 и кота -3.20 на СПКО към УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” Доставка и монтаж на вентилационна и отоплителна инсталация
2012 Складова база и офиси, УПИ IX-612 кв.21А, с. Кривина – „Симба Тойс” ООД „Балканстрой” АД

Доставка и монтаж на вентилационна и отоплителна инсталация