Изпълнени обекти

ОБЕКТИ  В ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЕКТОР  В ПЕРИОДА 2011-2014г

Година Вид и местонахождение на СМР съгласно договора Възложител Описание на СМР
2011 Едноетажни пристройки и преустройство на кота 0.00 и кота -3.20 на СПКО към УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” Доставка и монтаж на климатична и отоплителна и вентилационна  инсталация
2011 Обект:  Национален оздравителен комплекс – редови къщи в УПИ VIII, кв.153, гр. Берковица „Геострой” АД Доставка и монтаж на климатична и отоплителна и вентилационна  инсталация
2011 Преустройство и ремонт на IV ет. от административна сграда на ул. „Калоян” N 8, -„Висш адвокатски съвет” „Стил-Комплекс” ООД Доставка и монтаж на климатична и отоплителна и вентилационна  инсталация
2012 Складова база и офиси, УПИ IX-612 кв.21А, с. Кривина – „Симба Тойс” ООД „Балканстрой” АД Доставка и монтаж на климатична и отоплителна и вентилационна  инсталация
2012 Ремонт в Детска клиника на кота 0.00-помещения „Травматология” и прилежащите към нея помещения  при  УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” УМБАЛСМ Доставка и монтаж на вентилационна и климатична инсталация
2013 “Жилищна сграда с подземни гаражи, офиси и кафе, УПИ  III за ЖС и ПГ кв. 55 м. Лагера, гр. София „Геострой” АД Доставка и монтаж по Част ”ОВК”
2013 МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС “САН СТЕФАНО ПЛАЗА”-СОФИЯ „Геострой” АД Доставка и монтаж Вентилация – Смукателни системи 2,3,4 сутерен до кота минус 3.60  на
2013 Преустройство, реконструкция и мерки за енергийна ефективност на обособена административна   част от сграда на бул. „Княз Дондуков” N 68,  гр. София  Централни управление на  „Дженерали застраховане” АД и „Дженерали животозастраховане” АД „Балканстрой” АД Доставка и монтаж на климатична и отоплителна и вентилационна  инсталация
2014 КОМБИНИРАНА СГРАДА – ХОТЕЛ, МАГАЗИНИ, БАНКА, ОФИСИ И ДРУГО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В УПИ IV, КВ.73, гр. ЕТРОПОЛЕ; „Геострой” АД Доставка и монтаж на климатична и отоплителна и вентилационна  инсталация