Новини

Фирма CoolConsult в сп. „Строители“

Съвременни енергийно ефективни решения за климатизация / отопление / вентилация.

Системите за отопление, климатизация и вентилация, са с най-голям дял в общият енергиен баланс на сградите.  В зависимост от естеството на сградата, има различни варианти за високо ефективно отопление и охлаждане:

–              Инверторните климатици се характеризират с висока степен на енергийна ефективност отлично пречистване на въздуха, ниско ниво на шум и се явяват  перфектното решение за всеки дом и малък офис..

–              VRF (VRV) означава система за централна климатизация с променлив дебит на хладилния агент. Това е начин за климатизация на сгради, който позволява висока ефективност. Посредством едно или няколко външни тела може да се отоплява и охлажда цяла сграда. Системата е подходяща за климатизация на офиси, хотели, административни сгради, къщи, супермаркети и др. Системите са двутръбни и тритръбни с възстановяване на топлинната енергия. Тритръбните системи подобряват значително енергийната ефективност и прави системата идеално решение за изискванията на съвременните офис сгради, където някои помещения се нуждаят от охлаждане дори и през зимата.

–              Термопомпените системи имат много голям мощностен обхват на действие и могат да отопляват (охлаждат), различни по предназначение и размер сгради, както много големи промишлени обекти, така и офисни сгради и малки еднофамилни къщи. Термопомпените системи са  в варианти вода-въздух, вода-вода, земя-вода.

Напоследък широко приложение намират и хибридните системи в различни варианти, термопомпа с електрическа енергия, термопомпа с газ, термопомпена система с водни и фреонови крайни терминални устройства. Не трябва да изпускаме и високотемпературните термопомпени агрегати, който дават възможност за подмяна на генератора на топлина, при запазване на вътрешната радиаторна инсталация.

Контролирането на качеството на въздуха в дома и работната среда от голямо значение.. Европейски стандарт регламентира изискванията при проектиране и оценка на енергийната ефективност на сгради, насочени към качеството на въздуха в затворени помещения. При  системите за обработка на пресен въздух,  първо  се търсят варианти за естествена организирана вентилация, нощна вентилация или комбинация от естествена организирана и принудителна вентилация.

При принудителната вентилация задължително  се прилагат  високоефективни рекупеаративни топлообменници въздух/въздух.  Малките рекупаративни камери за пресен въздух  са  подходящи за домове и малки офиси.   За големи обществени и административни сгради решението с активна термодинамична рекуперация осигурява необходимия комфорт с минимум консумирана енергия.

Коментирайки мерките за повишаване на енергийна ефективност не може да  не споменем тук и системи за топла вода за битови нужди.  Както при другите системи и тук има разнообразни варианти.  Най-разпространени са два основни подхода, получаване на топла вода от соларни системи и от термопомпени инсталации.  Избора на вариант с строго индивидуален и зависи от нужното количество топла вода, характеристиките на сградата и потенциала на наличните енергоносители.

 Едно много добро и високо ефективно решение е ко-генерацията или три-генерацията. Къде  с  един енергоносител получаваме  електрическа енергия, топла вода за отопление и битово горещо водоснадябяване и охлаждане.

Не на последно място, ключов елемент от системите за повишаване на енергийната ефективност на системите за отопление, вентилация и климатизация са системите за автоматизирано управление и  мониторинг. Параметрите,  определящи качеството на вътрешния въздух  са: температура, относителна влажност, температура на оросяване, качество на въздуха в помещенията – чрез концентрацията на CO2

         

  • Какъв е ефектът от внедряването на енерго ефективни  решения?

Основна цел на внедряването на енергийно ефективни решения е повишаване на комфорта на микроклимата  в сградите,  намаляването на СО емисии, и не на последно място  понижаване на експлоатационните разходи на отопление, вентилация, климатизация и производство на топла вода за битови нужди. Тук е мястото да споменем и готвените финансови механизми  за „Търгуеми бели сертификати”. Целта на „Бели сертификати” е да спомогне за повишаване на  енергийна ефективност по икономически ефективен начин

 

 Инж. Маргарита Янева  –  Cool Consult Ltd