• steps
  Изграждане на
  Отоплителни, Вентилационни,
  Климатични и Технологични
  Инсталации

  Съоръжения и материали от утвърдени лидери в бранша;

  Високо квалифицирани специалисти;

  Отговорно отношение към поетите ангажименти;

 • pen
  Проектиране на
  Отоплителни, Вентилационни,
  Климатични и Технологични
  Иинсталации

  Опит в жилищното, публичното и  промишленото проектиране;

  Квалификации в крак със съвременните стандарти;

  Индивидуален подход към всеки проект;

 • text
  Консултантска и Развойна Дейност
  за  Енергийна Ефективност
  на Сгради
  и Процеси

  Иновативен подход в изпълнението на поетите ангажименти;

  Ангажимент към системите за устойчиво развитие;

  В търсене на новите възможности в технологиите;

Cool Consult

Oсновният предмет на дейност на Cool Consult е Проектиране и изграждане на отоплителни, вентилационни, климатични и технологични инсталации. Консултантска и развойна дейност. Енергийна ефективност на сгради и процеси.

Екипа на фирмата е в постоянно търсене на нови технологии и продукти, което ни позволява да отговорим напълно на високите изисквания на нашите клиенти и пазара. Наша основна цел е да можем да удовлетворим нуждите на клиентите, като същевременно се стремим към оптимални технически и икономически решения и спазване на предписанията на нормите и стандартите.

Опитът и мотивацията на специалистите и утвърденият собствен стил на работа са гарант за качество на услугите който предлагаме.

Системата на организация в Cool Consult ни дават основание да заемем и поддържаме авторитетна позиция в бранша.

В фокуса на фирмената политика е спазването на интегрираната политика по качеството, околна среда, здравето и безопасни условия на труд.

Последни обекти
 • Вътрешно преустройство на офисно-логистична сграда със складове на „Оргахим“ АД в офисно -логистична сграда със складове на „Либра“ ЕАД Доставка и монтаж на климатична инсталация
 • Система за филтриране на запрашения въздух, изхвърлян в атмосферата от аспирационната система на Корпус Едро Трошене 1 на РК “Елаците Доставка и монтаж по Част: „Технологична”
 • Пречиствателна станция за руднични отпадни води, изтичащи от площадката на РК „Елаците“ Доставка и монтаж по Част ”ОВК”
Текущи обекти
 • Оросителна система за изнасящи ленти ГТЛ1 и ГТЛ2 в цех Корпус Едро Трошене 1 на РК “Елаците Част: „Технологична”
 • Комбинирана сграда – хотел, магазини, банка, офиси и друго обществено обслужване в УПИ IV, КВ.73, гр. Етрополе; етап 2 – блок „А“ Доставка и монтаж по Част ”ОВК”
 • Реконструкция и модернизация на общинско депо за Твърди битови отпадъци – гр. Габрово Доставка и монтаж по Част ”ОВК”
Cool Consult