Проектиране на отоплителни, вентилационни, климатични и технологични инсталации

Проектирането и разработването в Cool Consult обхваща извършването на проектно-проучвателни и проектни работи, свързани с изграждане на отоплителни, вентилационни, климатични и технологични инсталации и осъществяване на авторски надзор. Екипът от инженери в Cool Consult са членове на Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране.

Работата по проекти, за които надеждното и правилно опериране на нашите инсталации е от съществено значение за крайния продукт, е особено отговорна и удовлетворяваща за нашия екип.

 1. icon1

  Изготвяне на оферта

 2. icon2

  Подписване на договор

 3.  pencil

  Изготвяне на проекта

 4. icon6

  Приемане на проекта от Компетентните органи и Инвеститора

 5. icon7

  Морална удовлетвореност от добре свършената работа

 6. People_Comunicate

  Авторски надзор по време на изпълнението на проекта