WE love what we do
Cool Consult
ЗА НАС

Cool Consult  е на българският пазар от 2006г. Фирмата е основана от високо квалифицирани специалисти с богат професионален опит.
Cool Consult  за е бързо развиваща се фирма, която има амбицията да се наложи, като една от водещите в областта на мениджмънта на климатизацията, отоплението и вентилацията на сгради от по-висок клас.

Нашия екип предлага пълна гама от услуги в областта на климатизацията, отоплението и вентилацията, от проектиране, реинженеринг на проекта /при необходимост/, реализиране на проекта, гаранционно и следгаранционно поддържане.

През последните години фирма Cool Consult  навлезе широко в сегмента на промишлените системи за вентилация, обезпрашаване, прахопотискане, системи за пара.

Друг аспект в дейността на фирмата е Енергийната ефективност и свързаните с нея услуги-проектиране, консултиране и въвеждане на енргоспестяващи мерки в сградите и инсталациите.

Екипа на фирмата е доказал, че работи с желание и готовност да изпълним професионално и в срок своите ангажименти. Нашата модерна компания действа гъвкаво и ефективно в динамиката на пазарните отношения, като спазва принципите на лоялна конкуренция и бизнес етика.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Изграждане на отоплителни, вентилационни, климатични и технологични инсталации.
Проектиране на отоплителни, вентилационни, климатични и технологични инсталации.
Консултантска и развойна дейност за Енергийна ефективност на сгради и процеси.

ЦЕЛИ
 • Утвърждаване на авторитета на фирмата чрез реализиране на политика за силно пазарно присъствие и ориентация изцяло към специфичните изисквания на клиентите.
 • Прилагане на международните принципи и практика за качеството на работата, спазване на изискванията на клиентите при вътрешни и международни процедури за изпълнение на дейностите.
 • Поддържане на висока степен на отговорност от всички работещи в дружеството, стимулиране на активността на персонала.
 • Поддържане на ниска степен на риска за здравето и живота на работещите.
 • Непрекъснат мониторинг и управление на аспектите на околната среда.
 • Поддържане на взаимноизгодно сътрудничество с бизнес партньори и доставчици.
СЕРТИФИКАТИ

F-05-08 Сертификат No. BG2020072301 ISO-9001-2015

ИСТОРИЯ

 

 • 2014

  Cool Consult   –  ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 и BS OHSAS 18001:2007

  Фирмата Въвежда Интегрирана система за управление на качеството , Околна среда, Здраве и безопасност при работа

 • 2013

  Cool Consult   – Работа по Европейски програми

  Проектиране и изпълнение на обекти по  “Европейски програми”. Дейностите включват пречиствателни станции, регионални депа за отпадъци и сгради със социални функции

 • 2012

  Cool Consult  – Пасивни сгради

  Получава на лиценз за енергиен баланс и дизайн на Пасивни къщи от Passive House Institute – Germany

 • 2011

  Cool Consult  – Енергийна Ефективност

  Специалисти от фирмата получават Удостоверение за “Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”

 • 2010

  Cool Consult – започва проектирането на индустриални проекти

  Фирмата започва и проектиране на ОВК инсталации на промишлени и технологични обекти

 • 2009

  Cool Consult – започва изпълнение на индустриални проекти

  Фирмата разширява своята дейност с изпълнение на ОВК проекти на промишлени и технологични обекти

 • 2006

  Cool Consult – създаване на фирма

  Фирмата е основана от високо квалифицирани специалисти с богат професионален опит. Добрите бизнес практики, спомагат за утвърждаването на Cool Consult и бързото и разрастване

Cool Consult