Изграждане на отоплителни, вентилационни, климатични и технологични инсталации

За изграждането на своите обекти Cool Consult си партнира за доставките на съоръжения и материали с утвърдени лидери в бранша.

Cool Consult е специализирана в изграждането на ОВК системи в обекти за обществено ползване, както и търговски и жилищни сгради. В портфолиото на фирмата влизат инсталации за обезпрашаване, прахоподтискане и оросяване.

Високото качество на монтажните работи, които специалистите във фирмата извършват, се гарантират с придобитите лицензи и въведената Интегрирана система за управление на качеството, опазване на околната среда и опазване и защита на здравето на хората.

 1. icon1

  Изготвяне на оферта

 2. icon2

  Подписване на договор

 3. icon3

  Организиране на доставките на необходимите съоръжения и  материали

 4. icon4

  Изграждане на инсталациите

 5. icon5

  Провеждане на изпитвания и тестове на инсталациите

 6. icon6

  Приемане на инсталациите от Компетентните органи и Инвеститора

 7. icon7

  Морална удовлетвореност от добре свършената работа

 8. icon8

  Гаранционна поддръжка на инсталациите

 9. icon9

  Извънгаранционна поддръжка на инсталациите

Cool Consult