Новини

Фирма CoolConsult, кандидатства на последната сесия на Horizon 2020, SME instrument.

За да бъде в крак с времето, Cool Consult прояви инициатива за кандидатстване по новата рамкова програма на Европейската Комисия за периода 2014-2020. Инструментът за малък и среден бизнес в дадената програма бе избран като най-подходящ и CoolConsult формулира самостоятелно кандидатурата си за разработка в сферата на енергийната ефективност и преходът към въглеродно-неутрална икономика.