every project is a challenge

Промишлен сектор

Година Вид и местонахождение на СМР съгласно договора Описание на СМР
2014г. Вътрешно преустройство на офисно-логистична сграда със складове на „Оргахим“ АД в офисно -логистична сграда със складове на „Либра“ ЕАД Доставка и монтаж на климатична инсталация
2014 Сграда за проборазделяне, намираща се на територията на РК „Елаците“ Доставка и монтаж по Част ”ОВК” и технологични системи
2014 Система за филтриране на запрашения въздух, изхвърлян в амтосферата от аспирационната система на КЕТ 1 – система за прахоотделяне „ProSonic“, Част: „Технологична”
2013 Доставка и монтаж по Част ”ОВК” на Обект: „Инсталация за сепариране на вермикулитова суровина” на фирма „Хеликс” гр. Елин Пелин Доставка и монтаж по Част ”ОВК” и Част: „Технологична”-система за обезпрашаване
2013 Пречиствателна станция за отпадни води, изтичащи от площадката на РК „Елаците“ Доставка и монтаж по Част ”ОВК”
2013 Маслено стопанство към цех „ТАТ” Доставка и монтаж по Част ”ОВК
2012 „КЕТ 3, естакада и претоварен възел-подаване на чист въздух намиращо се на територията на РК „Елаците” Доставка и монтаж по Част ”ОВК” и Част „Технологична”
2012 Претоварен възел към Цех „Средно и ситно трошене” Доставка и монтаж по Част ”ОВК
2012 Възстановяване на Молибденово производство Доставка и монтаж по Част ”ОВК
2011 Фабрика за производство на ЕВВ, Подобект: Междиннен склад за микробалони, Парокотелно Доставка и монтаж по Част ”ОВК
Cool Consult