every project is a challenge

Обществен сектор

Година Вид и местонахождение на СМР съгласно договора Описание на СМР
2014 Комбинирана сграда – хотел, магазини, банка, офиси и друго обществено обслужване в УПИ IV, кв.73, гр. Етрополе Доставка и монтаж на климатична, вентилационна и отоплителна инсталация 
2013 Преустройство, реконструкция и мерки за енергийна ефективност на обособена административна част от сграда на бул. „Княз Дондуков” N 68, гр. София Централни управление на „Дженерали застраховане” АД и „Дженерали животозастраховане” АД Доставка и монтаж на климатична, вентилационна и отоплителна инсталация 
2013 Многофункционален комплекс „Сан Стефано Плаза“ – София Доставка и монтаж Вентилация - Смукателни системи 2,3,4 сутерен до кота минус 3.60
2013 “Жилищна сграда с подземни гаражи, офиси и кафе, УПИ III за ЖС и ПГ кв. 55 м. Лагера, гр. София Доставка и монтаж климатична, вентилационна и отоплителна инсталация 
2012 Ремонт в Детска клиника на кота 0.00-помещения „Травматология” и прилежащите към нея помещения при УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” Доставка и монтаж на вентилационна и климатична инсталация 
2012 Складова база и офиси, УПИ IX-612 кв.21А, с. Кривина – „Симба Тойс” ООД Доставка и монтаж на климатична, вентилационна и отоплителна инсталация 
2011 Преустройство и ремонт на IV ет. от административна сграда на ул. „Калоян” N 8, -„Висш адвокатски съвет” Доставка и монтаж на климатична и отоплителна инсталация
2011 Национален оздравителен комплекс – редови къщи в УПИ VIII, кв.153, гр. Берковица Доставка и монтаж на климатична, вентилационна и отоплителна инсталация 
2011 Едноетажни пристройки и преустройство на кота 0.00 и кота -3.20 на СПКО към УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов” Доставка и монтаж на климатична, вентилационна и отоплителна инсталация 
Cool Consult